Over Peter

Ik ben in 1995 begonnen bij een landelijk bijstandsteam van justitie waarbij ik te maken had met allerlei vormen van agressie en geweld. In 1999 ben ik overgestapt naar de politie. Daar werk ik nog steeds. In de afgelopen jaren, en nu nog steeds, heb ik bijna dagelijks te maken met agressie en geweld. Door mijn opleidingen en de meerdere trainingen die ik heb gevolgd kan ik daar mee om gaan en kan ik vaak de juiste keuzes maken. Het doet echter iets met mij als ik zie dat iemand anders dat niet kan of dit minder goed kan. Ik maak me dan ook oprecht zorgen om de forse toename van agressie en geweld.

Ik heb daarom gemeend iets te moeten doen met dit maatschappelijke probleem. Een ander helpen om de juiste keuzes te maken waardoor zij plezier blijven houden in hun werk is voor mij het uitgangspunt.

Om over dit onderwerp, agressie en geweld, nog meer kennis op te doen heb ik in 2019 een opleiding gevolgd tot agressie- en weerbaarheidstrainer. Na het behalen van mijn certificaat mag ik mij dan ook professioneel trainer en coach in verbale agressiehantering en mentale weerbaarheid noemen.

Ik wil jullie graag bewust weerbaar maken! Ik heb meer dan voldoende kennis en ervaring in huis om voor jullie het verschil te kunnen maken. Door mijn jarenlange ervaring als politieagent te combineren met de rol van trainer/coach creëer ik voor jou het vertrekpunt naar andere keuzes die je gaat maken! Geen angst maar balans!